برچسب گذاری توسط: شکار سگ توسط گرگ

کلیپ شکار گرگ

گرگ ها موجودات جالبی هستند. این حیوان درنده که بسیار مغرور نیز است شکارچی بسیار خطرناکی است که مواجهه با آن را برای سایر حیوانات بسیار دشوار می کند. شکار گرگ شکار گرگ ‫شکار...