غزل کوتاه حافظ با معنی

غزل کوتاه حافظ
غزل کوتاه حافظ
غزل کوتاه حافظ

غزل کوتاه حافظ

حافظ شاعر برجسته ایرانی اهل شیراز است که در سرودن غزل تبحر خاصی داشته است.

غزل کوتاه حافظ

اشعار زیبای حافظ – حکیمانه غزل ۴۵۳ – پیر خرابات فهرست غزل ها « دیوان حافظ حافظ – یارم چو قدح به دست گیرد غزل های زیبای حافظ زنده یاد,اشعار کوتاه – دیوان حافظ , … گنجینه ی بهترین شعرها – اشعار حافظ شیرازی گنجینه ی بهترین شعرها – یکی از بهترین و زیبا ترین غزل … گنجور » حافظ » غزلیات گلچین بهترین اشعار حافظ , اشعار حافظ شیرازی با … شعر کوتاه

غزل کوتاه حافظ با معنی

این غزل از کوتاه ترین و در عین حال از زیبا ترین غزل های حافظ میباشد که در طی آن بزرگترین آفت راه سلوک را بیان میکند که بسیار جذاب و کاربردی است.

اشعار کوتاه زیبا از حافظ

ای که دائم به خویش مغروری

گر ترا عشق نیست معذوری

غرور بزرگترین آفت راه عشق و سلوک است چون عاشق باید متواضع و خاکسار باشد و در برابر معشوق هیچ خودی نداشته باشد. لذا انسانهای مغرور نمیتوانند عاشق شوند.

شاید به همین دلیل میباشد که در روایت داریم که اگر ذره ای کبر در کسی باشد رنگ و بوی بهشت به او نمیخورد.

گرد دیوانگان عشق مگرد

که به عقل عقیله مشهوری

مستی عشق نیست در سر تو

رو که تو مست آب انگوری

در این بیت حضرت لسان الغیب خود را از تهمت های ناروای بی خردانی که او را لا ابالی میدانند بری میکند.چون مستی ناشی از آب انگور را مذموم معرفی میکند.

روی زردست و آه درد آلود

عاشقان را دوای رنجوری

میفرماید عاشق باید زرد رو باشد و رنجور .لذا اگر ما این خصوصیت را نداریم عاشق نیستیم.

بگذر از نام و ننگ خود حافظ

ساغر می طلب که مخموری

کسی که غرور دارد نمیتواند از نام خود بگذرد و تا خود در میان است هرگز به معشوق نمیرسد

code = 864

شما ممکن است این را هم بپسندید