چگونه با دود حلقه درست کنیم

چگونه با دود سیگار حلقه بسازیم چگونه با دود سیگار حلقه بسازیم چگونه با دود حلقه بسازیم چگونه حلقه با دود بسازیم چگونه با دود حلقه بسازیم چگونه با دود سیگار حلقه بسازیم – فروشگاه … چگونه با دود حلقه بسازیم rotomr.akpen.ir – چطور حلقه دود بسازیم چگونه حلقه با دود بسازیم آموزش چگونهدبا دود حلقه بسازیم

خیلی ها دوست دارن با دود بازی کنن.مثلا حلقه بدن بیرون یا دود رو قورط بدن یا کارهای دیگه.ولی حلقه درست کرن با دود از همه جالبتر میتونه باشه .برای حلقه درست کردن باید اول از همه قلیونتون ساز باشه.یعنی دودتون به اندازه کافی زیاد باشه.البته برای شروع کار باید دودتون زیاد باشه.ولی حرفه ای ها با دود کم هم حلقه درست میکنن.برای حلقه درست کردن یک کام سنگین بکشید و دود رو نگه دارید.بعد دود رو جلوی دهانتون نگه دارید و با زبونتون دود رو به آرامی بیرون بدید.لبها هم باید به اندازه باز باشند.سعی کنید لبها رو به شکل ماهی در بیارید.بعد به آرامی و با کمی دقت میتونید حلقه درست کنید.

شما ممکن است این را هم بپسندید