رمل ساده | آموزش رمل به زبان ساده آ رمل ساده خطی | رمل ساده تصویری

آموزش رمل به زبان ساده آ رمل ساده خطی

رمل ساده رمل ساده
رمل ساده

رمل ساده

آموزش رمل ساده به زبان ساده برای مبتدی ها وعلاقه مندان به رمالی و رمل ساده نویسی

رمل ساده
آموزش علم رمل به زبان ساده آموزش دعا نویسی , احضار جن و روح , جفرو… – آموزش علم رمل آموزش علم رمل به زبان ساده , تشخیص علم رمل – … علوم ماورا و دعا – آموزش علم رمل علوم ماورا – مطالب ابر آموزش رایگان رمل دعانویسی و سركتاب و احضار – آموزش علم رمل علوم ماورا – مطالب ابر رمل به زبان ساده دعانویسی و سركتاب و احضار – مطالب ابر رمل به زبان ساده آموزش علم رمل علم پیشگویی‏های حضرت دانیال بهآموزش علوم غریبه به زبان ساده , تشخیص علوم غریبه …

رمل ساده
علم رمل وجفر

رمل ساده
کلمه جفر را میتوان اینگونه تعریف کرد:

رمل ساده
جفر به معنی پوست بزغاله ای میباشد که وسیع وبزرگ باشد و چیزهای زیادی را در خود جا دهد

رمل ساده
به عبارت دیگرجفریعنی بدست آوردن مجهولی از یک سری معلومات . علم جفر فال

رمل ساده
حروف و عددشناسی و همان پیشگویی با شماره‌ها می باشد

رمل ساده
به زبان ساده می توان گفت علم جفر علمی میباشد که به وسیلهء حروف و یک سری فرمولها می توان به بعضی سوالات پاسخ داد
علم جفر بر اساس برخی روایات به این نحوه بوده که کتابی را جبرائیل به خدمت حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام آورد که تمامی علم عالم از اول خلقت تا به اخر انرا توضیح داده بود که این کتاب جفر نام داشت و روزی یکی از صحابهء حضرت محمد کتاب را از ایشان غرض کردند وبه بیایانی رفتند تا مطالعه کنند ولی در هنگام باز گشت طوفان شدیدی میگیرد که چندین برگ از کتاب را با خود می برد صحابه نیز شرمگین نزد پیام آور اسلام امده و ماجرا را شرح میدهد پیام آور اسلام به همراه صحابی به بیابان رفته و چندین برگ از ان کتاب را پیدامیکنند ولی یک برگه از ان کتاب مفقود باقی میماند واین علم جفری که تا کنون در سراسر جهان منتشر شده از همان یک ورق بوده که خدا میداند ازدست که افتاده بوده.

رمل ساده
البته اعتبار این روایت نیاز به شناخت روایان دارد و شاید به عنوان تمثیل و بیان نسبت اگاهی مردم از علم جفر به نسبت حقیقی از سوی امام یا پیامبر نقل شده باشد.

رمل ساده
ولی اصل آن کتاب در حال حاضر در نزد حضرت (حجت عج الله تعالی فرجه الشریف) است ولی باید دانست که تا آقا امام زمان به کسی نظر نداشته باشد محال است کسی بتواند به آن جفر دسترسی داشته باشد. علم جفر علمی میباشد که روش‌های خاص به خود دارد و بیشترین کاربرد آن در حال حاضر رسیدن به پاسخ پرسش‌هایی میباشد که عالمان جفر به نظر خود رسیدن به آن را درست تشخیص دهند. با توجه به مجهول بودن اصول و ریشه علم جفر بعضی آن را خرافه می‌پندارند و یا کابردهایی برای آن ذکر می‌کنند که خارج از محدوده علم جفر می‌باشد و یا آن را با فال , سحر , طلسمات هیئت و نجوم و… یکی می پندارند.

رمل ساده
از جمله مواردی که به اشتباه به علم جفر نسبت داده‌اند موارد ذیل میباشد:

رمل ساده
– یافتن عناصر چیره بر سرشت هر فرد و میزان سازگاری افراد با یکدیگر

رمل ساده
-پیشگویی برای هر فرد

رمل ساده
-پیدا کردن زمانهای خوش شگون و بدشگون از راه اخترشماری

رمل ساده
-شرایط برآورده شدن آرزوها

رمل ساده
-بهبود بیمارها با خواندن ورد و افسون

رمل ساده
-خواص واجها

رمل ساده
-دریافت «رازهای» نامهای پیشوایان اسلام از راه آیه تطهیر

رمل ساده
جفر به اعتقاد شیعه:
این علم را مخصوص امام علی , پیشوای اول شیعه می‌دانند. به باور ایشان علوم اولین تا آخرین در جفر است و کتابی بنام جفرجامع که مشتمل بر ۲۸ جلد ۲۸ صفحه‌ای که با ۴ حرف الف شروع و با ۴ حرف غ به پایان خواهد رسید. تمام علوم جهان گذشته و آینده در آن به صورت ملحوظ در ملفوظ است.

نظر ناباورمندان به جفر:
این کار از نظر علوم تجربی قابل توضیح نبوده و از علوم غریبه شمرده می‌شود. به همین جهت آنچه در میان عامه مربوط به این علم رایج است بیشتر خرافاتی میباشد که نام جفر بر آن نهاده شده‌است.

روش‌های جفر
علم جفر برای رسیدن به جواب سئوالات خود از روشهای گوناگون استفاده می‌کند که تمام افراد از آن آگاهی ندارند و هر کس به اندازه دانش خود از جفر از آن روشها اطلاع دارد.
جفر برای رسیدن به جواب از ریاضی و نجوم نیز بهره می‌گیرد نام و نام پدر سئوال کننده و زمان سئوال به علاوه جمله سئوال با روش ذکر شده در آن علم مبنای رسیدن به جواب قرار می‌گیرد.

باید یادآوری شود که یکی از مراحل مهم که از آنها به سطر نام برده می‌شود سطر (مستحصله) میباشد که آگاهان به جفر معتقدند باید با طهارت روح و… به روش به دست آوردن آن اگاهی یافت و شنیده شده که بعضی از اساتید علم جفر آن را به شاگردان خود آموزش نمی‌داده‌اند.

علم رمل
علم رمل از معجزات حضرت دانیال نبی است و این علم بر پایه ی اعداد و عناصر اربعه(  آب  خاک  آتش  باد) است و تا حدودی میتوان  توسط این علم از آینده با خبر شد البته این علم بیشتر بر مبنای سیرخط و نقطه است. رمل نیز مانند علوم دیگرشاخه های گوناگونی دارد.

نظر ناباورمندان به رمل
به باور ایشان رمل , رَمّالی یا آینده نگری با ریگ یکی از دانش‌نماها میباشد که افراد بسیاری آن را جزئی از خرافات می‌شمرند.
به باور ایشان از کتب و رسالات قدیمی مثل دو چوب و یک سنگ اینطور بر می‌آید که رمل علمی است صحیح و از معجزات چند پیامبر از آن جمله دانیال نبی می‌باشد که مبنای آن علم نقطه‌است و ابزار آن مهره‌های رمالی است. البته با ریختن نقطه و ریگ نیز همین استخراجات انجام می‌شود.

بطور کلی در هرشکل ۴ نوع جایگاه داریم که به عنوان ۴ عنصر طبیعت یعنی عنصر خاکی , عنصر آبی , عنصر هوا و سرانجام عنصر آتش در نظر گرفته می‌شود.

تعریف عناصر در علوم غریبه غیر از عناصر در شیمی است. در شیمی عنصر به مادهای حکایت میگردد که تنها دارای یک نوع اتم خاص باشد ولی در اینجا ۴ عنصر یعنی عناصر تشکیل دهنده عالم از نظر معتقدان به علوم غریبه همان خاک و آب و هوا و آتش است ; که البته برای هر یک از این عناصر تفسیر غیر از تفاسیر شناخته شده در علومی مثل فیزیک , علم هیئت و غیره قائلند. مثلاً برای خاک تفسیری غیر از خاکی که ما میشناسیم قائلند

شما ممکن است این را هم بپسندید