تماس با ما

شماره تماس های مطلب سرا به شرح ذیل میباشد :

 

شماره تماس ارتباط با تلگرام ما : در حال راه اندازی

شماره واحد ارتباطات :  در حال راه اندازی